El Beatus de Liebana

 

Relacio d'exemplars

Bibliogracia a l'entorn del Beatus