El Beatus de Liebana

 

Relacio d'exemplars

Bibliografia a l'entorn del Beatus